B44S! is een onafhankelijk onderzoeksbureau, gespecialiseerd in veiligheidsvraagstukken rond desinformatie, dwingende controle en high control groups. Bij B44S! kunnen onderwijs-, zorg- en veiligheidsprofessionals terecht voor collegiaal overleg en onafhankelijk feitenonderzoek op casusniveau. Daarnaast verzorgt B44S! voorlichting en opleiding (op maat) gericht op signalering en analyse van desinformatie.

De veiligheidsvraagstukken rond desinformatie, dwingende controle en high control groups zijn complex. Desinformatie kan leiden tot extremisme en ondermijning van de democratische rechtsstaat, legitimering van (huiselijk) geweld, eigenrichting en terrorisme. Er kan sprake zijn van handelingsverlegenheid bij gedupeerden en betrokken onderwijs-, zorg- en veiligheidsprofessionals. Mede daarom is het van belang dat feitenonderzoek en besluitvorming rond deze veiligheidsvraagstukken op onafhankelijke, gestructureerde en evidence based wijze plaatsvindt. B44S! streeft ernaar bij feitenonderzoek samen te werken in multidisciplinaire teams van analisten en forensisch deskundigen, waarbij onderzoeksteams gebruik maken van actuele, wetenschappelijk onderbouwde kennis, methoden en technieken.

Kitty Smeekes-Louwers is communicatie- en informatiewetenschapper, oprichter van B44S! en sinds mei 2021 als (kandidaat-)deskundige geregistreerd bij de Landelijke Deskundigheidsmakelaar van de Nationale Politie | LDM. B44S! maakt onderdeel uit van een netwerk van organisaties, professionals en wetenschappers, dat zich intensief bezighoudt met multidisciplinaire veiligheidsvraagstukken rond desinformatie, dwingende controle en high control groups, waaronder: zorg- en veiligheidshuizen, Vrije Universiteit Amsterdam, BENEDMO, de Nationale Politie en de Politieacademie.

Openbaar beschikbare artikelen over en tools rond desinformatie, dwingende controle en high control groups vind je hier.


Neem voor meer informatie contact op via onderstaand emailadres of contactformulier.

Neem contact op met B44S!

Mail[email protected]