B44S! is een onafhankelijk onderzoeksbureau, gespecialiseerd in veiligheidsvraagstukken rond desinformatie, dwingende controle en verschillende vormen van extremisme. Bij B44S! kunnen onderwijs-, zorg- en veiligheidsprofessionals tevens terecht voor collegiaal overleg, voorlichting en opleiding (op maat) gericht op signalering en informatieanalyse.


B44S! streeft ernaar bij onderzoeksopdrachten samen te werken in multidisciplinaire teams van deskundigen. Daarbij wordt gewerkt vanuit wetenschappelijk onderbouwde, theoretische kaders en met gestructureerde analysemethoden. Belangrijke theoretische kaders en begrippen zijn:


Kitty Smeekes is communicatie- en informatiewetenschapper, oprichter van B44S! en sinds mei 2021 als (kandidaat-)deskundige geregistreerd bij de Landelijke Deskundigheidsmakelaar van de Nationale Politie | LDM. B44S! maakt onderdeel uit van een netwerk van professionals en wetenschappers, dat zich intensief bezighoudt met multidisciplinaire veiligheidsvraagstukken rond desinformatie, dwingende controle en extremisme, waaronder: zorg- en veiligheidshuizen, Vrije Universiteit Amsterdam, BENEDMO, de Nationale Politie en de Politieacademie.


Openbaar beschikbare artikelen en tools van B44S! vind je hier.


Neem voor meer informatie contact op via onderstaand mailadres of contactformulier.

Neem contact op met B44S!

Mail[email protected]